برگزاری کنگره

رکسان تورز

رکسان تورز

آخرین بار که در کنار خانوده و فارغ از دغدغه های روزمره شغلی و اجتماعی به تفریح و کسب آرامش پرداختید را به یاد دارید؟! فراهم کردن تسهیلات و امکانات لازم جهت رفاه و آسایش جامعه محترم علوم پزشکی، باعث افتخار اینجانب و سایر همکارانم در شرکت بین المللی رکسان می باشد.

ادامه مطلب

رکسان وب

رکسان وب

رکسان وب که با رنگ سبز رنگین کمان رکسان شناخته می شود فعالیت خود را از ابتدا به عنوان یکی از کلیدی ترین شرکت های زیرمجموعه رکسان آغاز نمود.

ادامه مطلب